Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznych dla zawodu kucharz i obsługa hotelowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgorzelcu na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, realizowana w ramach projektu pn.: „Od teorii do praktyki”