Drukuj
Menu przedmiotowe
Odsłony: 4406
1 Numer rejestru 21/2015
2 Data złożenia wniosku                 18.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A.

Oddział w Jeleniej Górze,

ul. Bogusławskiego 32,

58-500 jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn od PT-80508 w kierunku ul. Niepodległości w Zawidowie działki ewidencyjne nr 540/8; 540/10; 540/20; 553/1; 562 Obręb ewid. I , AM-9, jednostka ewid.  Zawidów

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
zgłoszenie przyjęto 29.09.2015r.