Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie:

Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie.

W oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.;), udostępnieniu podlegają informacje znajdujące się w posiadaniu organu administracji lub które są dla niego przeznaczone (informacje, którymi w imieniu organu dysponują osoby trzecie, w tym też informacje, których organ ten ma prawo żądać od tych osób trzecich), wymienione w art.9 ustawy, dotyczące m.in.:

 • stanu elementów środowiska oraz wzajemnego oddziaływania między tymi elementami,
 • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko,
 • środków i działań (w tym analiz gospodarczych i założeń), które mają faktycznie lub potencjalnie wpływ na poszczególne elementy środowiska lub ich ochronę oraz raportów w tym zakresie,
 • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji,
 • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie stanu środowiska i emisji.

 

Sposoby udostępniania i upowszechniania informacji o środowisku:

Na stronach BIP organów administracji udostępniany jest Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie obejmujący spis i treść tzw. kart informacyjnych dla różnego rodzaju dokumentów zawierający opis przedmiotu dokumentu wraz z określeniem miejsca ich przechowywania i odniesieniem do dokumentów powiązanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dz. U. 2018 poz. 2081), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz. 1429), a także przepisami wykonawczymi do tych ustaw, wykazy danych zawierających dane o środowisku prowadzone są w formie elektronicznej i udostepnianie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Aby wyszukać karty z Wykazów znajdujące się na Ekoportalu, kliknij: WYSZUKIWANIE KART W WYKAZIE

 

Załączniki:
Pobierz plik (Karta 68 2020 Zgłoszenie zmiana - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.docx)Karta 68 2020 Zgłoszenie zmiana - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu karta 68  2020..pdf)Informacja o zmianie danych ujętych w zgłoszeniu karta 68 2020..pdf[ ]631 kB
Pobierz plik (korekta dot. pisma z dn. 06.03.2020 stacja bazowa 1301 Zgorzelec Groszowa..pdf)Stacja bazowa 1301 Zgorzelec Groszowa, korekta, dot. pisma z dn. 06.03.2020[ ]568 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3106.pdf)Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3[ ]1316 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf)Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych[ ]3230 kB
Pobierz plik (Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne - stacja bazowa ZGR3106.docx)Karta 86 2020 Zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne - [ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Sprawozdanie z pomiarów pół elektromagnetycznych.pdf)Karta 114 2020 Sprawozdanie z pomiarów pół elektromagnetycznych.pdf[ ]2107 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 49077.docx)Karta 114 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 49077.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 114 2020 Formularz zgłoszenia zmiany nieistotnej 49077.pdf)Karta 114 2020 Formularz zgłoszenia zmiany nieistotnej 49077.pdf[ ]803 kB
Pobierz plik (Karta 115 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3023..docx)Karta 115 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3023..docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 115 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3023.pdf)Karta 115 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3023.pdf[ ]2019 kB
Pobierz plik (Karta 115 formularz akutalizacyjny zmiany nieistotnej ZGR3023.pdf)Karta 115 formularz akutalizacyjny zmiany nieistotnej ZGR3023.pdf[ ]953 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3024..docx)Karta 116 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR 3024..docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3024.pdf)Karta 116 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3024.pdf[ ]1202 kB
Pobierz plik (Karta 116 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3024.pdf)Karta 116 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3024.pdf[ ]2254 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne BT33178.docx)Karta 140 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne BT33178.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna BT33178.pdf)Karta 140 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna BT33178.pdf[ ]887 kB
Pobierz plik (Karta 140 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektomagnetycznych BT33178.pdf)Karta 140 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektomagnetycznych BT33178.pdf[ ]3312 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3103.docx)Karta 142 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3103.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR 3103.pdf)Karta 142 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR 3103.pdf[ ]1222 kB
Pobierz plik (Karta 142 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3103.pdf)Karta 142 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3103.pdf[ ]2739 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3106.docx)Karta 141 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3106.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3106.pdf)Karta 141 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3106.pdf[ ]1342 kB
Pobierz plik (Karta 141 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3106.pdf)Karta 141 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych ZGR3106.pdf[ ]3221 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020  Zgłoszenie instalacji- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3105.docx)Karta 145 2020 Zgłoszenie instalacji- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3105.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020 Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ZGR3105.pdf)Karta 145 2020 Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne ZGR3105.pdf[ ]1490 kB
Pobierz plik (Karta 145 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3105.pdf)Karta 145 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych ZGR3105.pdf[ ]2463 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3101.docx)Karta 144 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3101.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3101.pdf)Karta 144 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna ZGR3101.pdf[ ]1190 kB
Pobierz plik (Karta 144 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf)Karta 144 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych.pdf[ ]2688 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69587N!.docx)Karta 147 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69587N!.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja radiokomunikacyjna 69587N!.pdf)Karta 147 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja radiokomunikacyjna 69587N!.pdf[ ]728 kB
Pobierz plik (Karta 147 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja radiokomunikacyjna 69587N! Zgorzelec Centrum.pdf)Karta 147 2020 Sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja radiokomunikacyjna 69587N! Zgorzelec Centrum.pdf[ ]3401 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69569N!.docx)Karta 148 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne 69569N!.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020 formularz aktualizacyjny zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 69569N!(Zgorzelec_Koźmin).pdf)Karta 148 2020 formularz aktualizacyjny zmiana danych dla instalacji radiokomunikacyjnej 69569N!(Zgorzelec_Koźmin).pdf[ ]728 kB
Pobierz plik (Karta 148 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych 69569N! (Zgorzelec_Koźmin).pdf)Karta 148 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych 69569N! (Zgorzelec_Koźmin).pdf[ ]2812 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3011.docx)Karta 149 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3011.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 149 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]1004 kB
Pobierz plik (Karta 149 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 149 2020 sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]3095 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020  zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3003.docx)Karta 150 2020 zmiana nieistotna - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR3003.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003.pdf)Karta 150 2020 formularz aktualizacyjny zmiana nieistotna instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003.pdf[ ]1423 kB
Pobierz plik (Karta 150 2020 sprawozdanie z pomiarow z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003 Zgorzelec.pdf)Karta 150 2020 sprawozdanie z pomiarow z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003 Zgorzelec.pdf[ ]3407 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020 formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf)Karta 151 2020 formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf[ ]1520 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020  zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR006 , Zgorzelec.docx)Karta 151 2020 zgłoszenie - instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR006 , Zgorzelec.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 151 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006 Miasto Zgorzelec.pdf)Karta 151 2020 sprawozdanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006 Miasto Zgorzelec.pdf[ ]2878 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana danych istalacja radiokomunikacynja 3876 (69565N!)Ruszow.pdf)Karta 152 2020 Formularz aktualizacyjny zmiana danych istalacja radiokomunikacynja 3876 (69565N!)Ruszow.pdf[ ]820 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020 Sprawozdanie aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3876 (69565N!)Ruszów.pdf)Karta 152 2020 Sprawozdanie aktualizacja zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3876 (69565N!)Ruszów.pdf[ ]4299 kB
Pobierz plik (Karta 152 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne 3876 (69565N!)Ruszow.docx)Karta 152 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne 3876 (69565N!)Ruszow.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne Stacja bazowa tel.komórkowej ZGR3105.docx)Karta 214 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne Stacja bazowa tel.komórkowej ZGR3105.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020 formularz zgłoszeniowy zmiana nieistotna Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3105.pdf)Karta 214 2020 formularz zgłoszeniowy zmiana nieistotna Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3105.pdf[ ]1501 kB
Pobierz plik (Karta 214 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3105.pdf)Karta 214 2020 Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3105.pdf[ ]2724 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020  zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.docx)Karta 218 2020 zgłoszenie - zmiana danych instalacja wytwarzająca pole elektromagnetyczne ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020 Formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3107 dz.nr 297, 59-940 Piaseczna.pdf)Karta 218 2020 Formularz zgłoszeniowy instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3107 dz.nr 297, 59-940 Piaseczna.pdf[ ]1496 kB
Pobierz plik (Karta 218 2020 sprawozdzanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.pdf)Karta 218 2020 sprawozdzanie z pomiarów z pól elektromagnetycznych instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3107 , dz.nr 297, obr.005,59-940 Piaseczna.pdf[ ]3071 kB
Pobierz plik (Karta 223 2020  Zgłoszenie instalacji-zmiana nieistotna instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3006.docx)Karta 223 2020 Zgłoszenie instalacji-zmiana nieistotna instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3006.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 223 2020 formularz złoszeniowy -instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf)Karta 223 2020 formularz złoszeniowy -instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3006.pdf[ ]2245 kB
Pobierz plik (Karta 223 2020 zgłoszenie- zmiana nieistotna instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3006.pdf)Karta 223 2020 zgłoszenie- zmiana nieistotna instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne ZGR3006.pdf[ ]1508 kB
Pobierz plik (Karta 225 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.docx)Karta 225 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 225 2020 Sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektormagnetycznego stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 225 2020 Sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektormagnetycznego stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]3103 kB
Pobierz plik (Karta 225 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna aktualizacja danych dot. stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf)Karta 225 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna aktualizacja danych dot. stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3011 Zgorzelec.pdf[ ]1238 kB
Pobierz plik (Karta 227 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3005 Zgorzelec.docx)Karta 227 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3005 Zgorzelec.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta nr 227 2020 Sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektormagnetycznego stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3005 Zgorzelec.pdf)Karta nr 227 2020 Sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektormagnetycznego stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3005 Zgorzelec.pdf[ ]3216 kB
Pobierz plik (Karta nr 227 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna aktualizacja danych stacja bazowa telefonii komórkowej  ZGR3005 Zgorzelec.pdf)Karta nr 227 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna aktualizacja danych stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3005 Zgorzelec.pdf[ ]1054 kB
Pobierz plik (Karta 228 2020 zmiana nieistotna aktualizacja danych instalacja radiokomunikacyjna49125 Bogatynia (69125 PJE_BOGATYNIA).pdf)Karta 228 2020 zmiana nieistotna aktualizacja danych instalacja radiokomunikacyjna49125 Bogatynia (69125 PJE_BOGATYNIA).pdf[ ]1050 kB
Pobierz plik (Karta 228 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja radiokomunikacyjna 49125 (69125 PJE_Bogatynia Centrum).docx)Karta 228 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja radiokomunikacyjna 49125 (69125 PJE_Bogatynia Centrum).docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 228 2020 sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektromagnetycznego instalacja radiokomuniakcyjna 49125 (69125N!) BOGATYNIA.pdf)Karta 228 2020 sprawozdanie z badań z pomiarów promieniowania elektromagnetycznego instalacja radiokomuniakcyjna 49125 (69125N!) BOGATYNIA.pdf[ ]2202 kB
Pobierz plik (Karta 229 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Zgorzelec ul.Górna.docx)Karta 229 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Zgorzelec ul.Górna.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 229 2020 informacja o zmianie parametrów TSR Zgorzelec ul. Górna.doc)Karta 229 2020 informacja o zmianie parametrów TSR Zgorzelec ul. Górna.doc[ ]61 kB
Pobierz plik (Karta 230 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Bogatynia ul.Wysoka.docx)Karta 230 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Bogatynia ul.Wysoka.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 230 2020 informacja o zmianie parametrów TSR Bogatynia g. Wysoka.doc)Karta 230 2020 informacja o zmianie parametrów TSR Bogatynia g. Wysoka.doc[ ]61 kB
Pobierz plik (Karta 231 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Działoszyn Centrum Meteo.docx)Karta 231 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja TSR Działoszyn Centrum Meteo.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 231 2020 informacja o zmianie parametrów instalacji TSR Działoszyn Centrum METEO.doc)Karta 231 2020 informacja o zmianie parametrów instalacji TSR Działoszyn Centrum METEO.doc[ ]61 kB
Pobierz plik (Karta 392 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3001,59-900 Zgorzelec,ul.Groszowa 1.docx)Karta 392 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3001,59-900 Zgorzelec,ul.Groszowa 1.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 392 2020  Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja stacja bazowa ZGR3001.pdf)Karta 392 2020 Zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne instalacja stacja bazowa ZGR3001.pdf[ ]2592 kB
Pobierz plik (Karta 392 2020 zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca promieniowanie elektroniczne -stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3001 ,Zgorzelec,ul.Groszowa 1.pdf)Karta 392 2020 zgłoszenie zmiana nieistotna- instalacja wytwarzająca promieniowanie elektroniczne -stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3001 ,Zgorzelec,ul.Groszowa 1.pdf[ ]1199 kB
Pobierz plik (Karta 462 2020  Zgłoszenie aktualizacja- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3003, ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec.docx)Karta 462 2020 Zgłoszenie aktualizacja- instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR 3003, ul. Armii Krajowej 13, 59-900 Zgorzelec.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Karta 462 2020 Zgloszenie Aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003, 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13 (1).pdf)Karta 462 2020 Zgloszenie Aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003, 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13 (1).pdf[ ]1467 kB
Pobierz plik (Karta 462 2020 Zgloszenie Aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003, 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13 (2).pdf)Karta 462 2020 Zgloszenie Aktualizacja danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej Stacja bazowa telefonii komórkowej ZGR3003, 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13 (2).pdf[ ]3934 kB