1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania,
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia,

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

 • do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

 

Formularz oświadczenia majątkowego

Czytaj więcej: Oświadczenia majątkowe Radnych - kadencja 2018-2023

W Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu przy ulicy Boh. II Armii WP 8A znajduje się archiwum zakładowe. Przechowywane są w nim dokumenty powstające i gromadzone w Starostwie od października 1998 roku.

Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu
ul. Boh. II. AWP 8A, 59-900 Zgorzelec
tel.  kontaktowy: (75) 77 615 55
fax: (75) 77 179 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby, które ubiegają się o naliczenie kapitału początkowego (druk Rp-7) i o wystawienie świadectwa pracy powinny zgłosić się do:

I. Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z następujących placówek:

 • byłego Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 • byłej Grupy Remontowo-Budowlanej przy Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół,
 • pracownicy aktualnie istniejącego Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu,
 • byłych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu,
 • byłego Zespołu Szkół Zawodowych im. Boh II AWP w Zgorzelcu.


II. Placówki oświatowe.

Osoby, które zatrudnione były w placówkach oświatowych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkolach powinny ubiegać się o wyżej wymienione dokumenty w placówce, w której były zatrudnione lub w Urzędach Miast i Gmin powiatu zgorzeleckiego właściwych dla miejsca zamieszkania.

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7 należy złożyć w formie pisemnej osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, listownie na adres Starostwa lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Czytaj więcej: Archiwum Zakładowe Staorostwa Powiatowego w Zgorzelcu