Szablony artykułów

 

 Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

 

 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8a

59-900 Zgorzelec

tel.(+48) 75 77 615 55, fax. (+48) 75 77 179 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.powiatzgorzelecki.pl

 

 

INFORMACJA: W związku z prowadzonymi pracami technicznymi informujemy o możliwości występowania problemów z pełnym dostępem do załączonych treści. Pełne informacje dostępne są pod adresem: http://archiwumbip.powiat.zgorzelec.pl/

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w dwóch głównych blokach: Menu podmiotowe (po lewej stronie) i Menu przedmiotowe (po prawej stronie). Informacje zamieszczane są bezpośrednio na stronach biuletynu lub w postaci odrębnych plików tekstowych bądź graficznych. Więcej: Redakcja serwisu→Instrukcja obsługi.

 

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

•  w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe,

•  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego  8 i 8A, 59-900 Zgorzelec, jako Administrator Danych w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych,

•  pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych,

•  w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych: Anna Bąk, Tel. 603154875, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Starosta Zgorzelecki

ARTUR BIELIŃSKI

 

Wicestarosta

MIROSŁAW FIEDOROWICZ

 

Etatowy Członek Zarząd

IRENEUSZ OWSIK

 

Sekretarz Powiatu

MONIKA GALASIAK

 

Skarbnik Powiatu

DAGMARA PYĆ

 

Zarząd jest organem wykonawczym, w skład którego wchodzą starosta, jako przewodniczący, wicestarosta oraz trzech  członków. Członkowie wybierani są spośród radnych lub spoza rady (członkostwa w zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej). Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady, w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji działa do momentu powołania nowego zarządu.
 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady powiatu,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Skład osobowy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński- Przewodniczący
Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta
Ireneusz Owsik- Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta - Członek Zarządu
Mirosław Celuch - Członek Zarządu

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].