Szablony artykułów

1. Postawa prawna

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

2. Terminy składania oświadczeń majątkowych

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania,
 • powołania na stanowisko,
 • zatrudnienia,

wg stanu na dzień objęcia stanowiska.

Kolejne oświadczenie składane jest:

 • do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie składane jest:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
 • w dniu odwołania ze stanowiska,
 • w dniu rozwiązania umowy o pracę,

wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia.

 

Zarząd jest organem wykonawczym, w skład którego wchodzą starosta, jako przewodniczący, wicestarosta oraz trzech  członków. Członkowie wybierani są spośród radnych lub spoza rady (członkostwa w zarządzie nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej). Zarząd wybierany jest na okres kadencji rady, w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji działa do momentu powołania nowego zarządu.
 

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,
 • wykonywanie uchwał rady powiatu,
 • gospodarowanie mieniem powiatu,
 • wykonywanie budżetu powiatu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z pewnymi wyjątkami, o których mówi ustawa o samorządzie powiatowym.

 

Skład osobowy Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego:

Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński- Przewodniczący
Mirosław Fiedorowicz - Wicestarosta
Ireneusz Owsik- Etatowy Członek Zarządu
Krystyna Radzięta - Członek Zarządu
Mirosław Celuch - Członek Zarządu

UWAGA!

 

 Znajdujesz się na ARCHIWALNEJ wersji Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

 

AKTUALNA wersja BIP dostępna jest pod adresem: https://bip.powiat.zgorzelec.pl/

 

 

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8a

59-900 Zgorzelec

tel.(+48) 75 77 615 55, fax. (+48) 75 77 179 30
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.powiatzgorzelecki.pl

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w dwóch głównych blokach: Menu podmiotowe (po lewej stronie) i Menu przedmiotowe (po prawej stronie). Informacje zamieszczane są bezpośrednio na stronach biuletynu lub w postaci odrębnych plików tekstowych bądź graficznych. Więcej: Redakcja serwisu→Instrukcja obsługi.

 

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, że:

•  w celu podjęcia czynności, o które Państwo wnioskujecie, szczegółowe przepisy prawa wymagają, abyście Państwo podali swoje dane osobowe,

•  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu reprezentowane przez Starostę Zgorzeleckiego z siedzibą przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego  8 i 8A, 59-900 Zgorzelec, jako Administrator Danych w trosce o ochronę Państwa danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem procesów przetwarzania danych,

•  pracownicy Administratora Danych ze swojej strony dokładają najwyższej staranności dla zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych,

•  w celu uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących przysługującego Państwu prawa dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Inspektor Ochrony Danych: Anna Bąk, Tel. 603154875, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Starosta Zgorzelecki

ARTUR BIELIŃSKI

 

Wicestarosta

MIROSŁAW FIEDOROWICZ

 

Etatowy Członek Zarząd

IRENEUSZ OWSIK

 

Sekretarz Powiatu

MONIKA GALASIAK

 

Skarbnik Powiatu

DAGMARA PYĆ