Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków PWiK „ Nysa” Sp.z.o.o. w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1A po terenie działek nr 127, 124, 125, Obr. VI, AM-1 Joanna Jakiel 218
Budowa nowego budynku na dz nr 6/7 Obr. Radomierzyce Aleksandra Kołodyńska 288
Budowa nowego budynku mieszkalnego na dz.119/7, Obr. Porajów, gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 295
Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 85/8 ( Obr. IV) gm. Pieńsk Jarosław Szyszko 294
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/56 (Obr. XIV , AM-1) gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 252
Budowa nowego budynku na 104, Obr.III, AM-2, w m. Kościelna wieś Aleksandra Kołodyńska 309
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej w rejonie ul. Śmiałej, Kilińskiego, Przewodników Pracy , Kochanowskiego w Bogatyni Dz. nr 6/1; 6/19; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 23/2; Joanna Jakiel 203
Budowa budynku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/8; 119/9 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 293
Budowa rurociągu podziemnego wody surowej DN 600 o długości ok. 87 m wykonywanego metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego Dz. nr 135/15; 118/53; 118/48 ( Obr. Trzciniec) gm. Bogatynia Joanna Jakiel 265
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Koźlicach Dz.nr45/16 ( Obr. Koźlice) gm. Zgorzelec Aleksandra Kołodyńska 414