Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzewina dz. nr 293/10 Monika Wołodźko 856
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Jasna Gora dy.nr 163/7 Agnieszka Brdys 873
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni dz.nr 3/19 AM 14 ob. 0003 Małgorzata Górska 901
budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Czerwona Woda dz. nr 2281 Monika Wołodźko 853
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz.nr 174/18 obr. Skrzydlice Agnieszka Brdys 870
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie na dz.nr 465/2 Agnieszka Brdys 929
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Porajowie, na dz. nr 245 Agnieszka Brdys 929
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul.Wesołej i Pogodnej w Zgorzelcu -dz. nr 21/11, 21/65, 21/22, 62, 63, 64,65, 21/27, 21/30,21/31 Joanna Jakiel 745
Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej ul.J.Kozaka, Kościuszki w Zgorzelcu -dz. nr 1 (II,5), 1 (II,7), 19/7 (II,8), 5/7, 5/8, 6 , 9/1 (IV,2), 2 (V,1) Joanna Jakiel 781
Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej. Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71, Joanna Jakiel 741