Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Podgórze – Sulików na dz nr 39/3,39/2,39/1,6/1,6/2,767 AM-2 , Obr. XI Joanna Jakiel 276
Budowa linii kablowej od PT – 70108 do ZK -3 przy bud. nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11,8/11,8/8 AM-2, Obr. IV Joanna Jakiel 298
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej , budowa podziemnej przepompowni ścieków w studni wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym oraz budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w ramach opracowania po Joanna Jakiel 249
Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn -dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn Joanna Jakiel 279
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 36/28 (Obr. Bogatynia I, AM-5) Agnieszka Brdys 319
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na dz nr 424, Obr. Jerzmanki Aleksandra Kołodyńska 335
Budowa oświetlenia parkingu przy Alei Zesłańców Sybiru w Bogatyni -dz. nr 1/69, 1/71, 1/72 (Obr.II) Joanna Jakiel 333
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolanów - dz. nr 25, 30, 49, 53/2, 57, 58, 82, 83, 84, 94 ,Obr.Wolanów Joanna Jakiel 359
Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4 Aleksandra Kołodyńska 331
Przebudowa linii kablowych NN – obwody NN z PT -73634 ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Różyckiego w Bogatyni Obr. II, dz nr 29/36,29/43,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50, 51/2,63/3,63/28,63/30,63/32,63/35,63/38,63/59,63/62,63 Joanna Jakiel 271