Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; działka ewid. nr 119, AM-5, obręb ewid. X, jedn. Miasto Zgorzelec Damian Ryż 250
Przyłącze wodno – kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej na dz nr 21/21, 21/29, 21/32, Obr. IX, AM-1 przy ul. Wesołej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 212
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz nr 356/7, 356/8, 356/9 w Łagowie, gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 230
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków PWiK „ Nysa” Sp.z.o.o. w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1A po terenie działek nr 127, 124, 125, Obr. VI, AM-1 Joanna Jakiel 200
Budowa nowego budynku na dz nr 6/7 Obr. Radomierzyce Aleksandra Kołodyńska 268
Budowa nowego budynku mieszkalnego na dz.119/7, Obr. Porajów, gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 277
Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 85/8 ( Obr. IV) gm. Pieńsk Jarosław Szyszko 272
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/56 (Obr. XIV , AM-1) gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 236
Budowa nowego budynku na 104, Obr.III, AM-2, w m. Kościelna wieś Aleksandra Kołodyńska 285
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej w rejonie ul. Śmiałej, Kilińskiego, Przewodników Pracy , Kochanowskiego w Bogatyni Dz. nr 6/1; 6/19; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 23/2; Joanna Jakiel 190