Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu na dz nr 13/24,15/5,20/2,73/4, Obr. IV Joanna Jakiel 172
Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Podgórze – Sulików na dz nr 39/3,39/2,39/1,6/1,6/2,767 AM-2 , Obr. XI Joanna Jakiel 148
Budowa linii kablowej od PT – 70108 do ZK -3 przy bud. nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11,8/11,8/8 AM-2, Obr. IV Joanna Jakiel 163
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej , budowa podziemnej przepompowni ścieków w studni wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym oraz budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w ramach opracowania po Joanna Jakiel 130
Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn -dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn Joanna Jakiel 152
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 36/28 (Obr. Bogatynia I, AM-5) Agnieszka Brdys 184
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na dz nr 424, Obr. Jerzmanki Aleksandra Kołodyńska 200
Budowa oświetlenia parkingu przy Alei Zesłańców Sybiru w Bogatyni -dz. nr 1/69, 1/71, 1/72 (Obr.II) Joanna Jakiel 207
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolanów - dz. nr 25, 30, 49, 53/2, 57, 58, 82, 83, 84, 94 ,Obr.Wolanów Joanna Jakiel 213
Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4 Aleksandra Kołodyńska 202