Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Zgorzelec ul. Okólna dz.nr 2/303, 2/68, 2/67 Obr X Ilona Tulicka 738
Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. nr 328/2, obr.0010, AM-2 Łagów gm. Zgorzelec Ilona Tulicka 668
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Dz. nr 328/19,327, Obr. Łagów, AM-2 Edyta Pietrzak 695
Budowa sieci kanalizacji deszczowej -Dz. Nr 3/1, 14/1, Obr. Bogatynia II, Edyta Pietrzak 960
budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul. Ruczajowej w Pieńsku - Dz. Nr 91/15, 172, Obr. V, AM-5 Edyta Pietrzak 777
przełożenie sieci wodociągowej z rozbudową - dz. Nr 345/14, 345/15, 345/13, 345/9, Obr. Jędrzychowice, Am-2 Edyta Pietrzak 736
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa przyłącza - dz. Nr 345/15, 345/13, Obr. Jędrzychowice, AM-2 Edyta Pietrzak 781
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przechodzącej przez działki ewidencyjne nr 270, 246/6 (obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych do budynków na działkach ewiden Edyta Pietrzak 615
budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Trójca, gm. Zgorzelec , działki ewidencyjne nr 1137, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143 (obręb ewid. 022507_2.0020, TRÓJCA, AM-2) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec. Edyta Pietrzak 681
Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Miejscowości Łagów. 700