Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Dz. nr 328/19,327, Obr. Łagów, AM-2 Joanna Jakiel 628
Budowa sieci kanalizacji deszczowej -Dz. Nr 3/1, 14/1, Obr. Bogatynia II, Joanna Jakiel 897
budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul. Ruczajowej w Pieńsku - Dz. Nr 91/15, 172, Obr. V, AM-5 Joanna Jakiel 707
przełożenie sieci wodociągowej z rozbudową - dz. Nr 345/14, 345/15, 345/13, 345/9, Obr. Jędrzychowice, Am-2 Joanna Jakiel 677
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa przyłącza - dz. Nr 345/15, 345/13, Obr. Jędrzychowice, AM-2 Joanna Jakiel 713
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przechodzącej przez działki ewidencyjne nr 270, 246/6 (obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych do budynków na działkach ewiden Joanna Jakiel 555
budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Trójca, gm. Zgorzelec , działki ewidencyjne nr 1137, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143 (obręb ewid. 022507_2.0020, TRÓJCA, AM-2) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec. Joanna Jakiel 620
Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Miejscowości Łagów. Aleksandra Kołodyńska 633
Przebudowa linii napowietrznej na dz nr. 260,262/3,262/4,642/3 Obr. Ręczyn Joanna Jakiel 674
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zielnej, Kulczyńskiego w Zgorzelcu oraz w Tylicach Dz. nr 5 , 6/18 , 45 , 70 ,Obr. 0009, AM-8 Dz. nr 497/1 , Obr. 0005 Jerzmanki , AM-2 Joanna Jakiel 628