Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec Maria Kozłowska 958
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcuna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec) Joanna Jakiel 1087
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki Maria Kozłowska 1182
Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1279
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelec na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 1251
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 1131
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1413
budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, dz. nr 185/2, 185/3, 29/2 (Obr. Koźmin, AM-1) Joanna Jakiel 1268
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/18; obr. 0014 Porajów) Maria Kozłowska 1329
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/3 i 119/4; obr. 0014 Porajów) Maria Kozłowska 1308