Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcuna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec) Joanna Jakiel 1015
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki Maria Kozłowska 1113
Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1205
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelec na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 1173
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 1053
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1341
budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, dz. nr 185/2, 185/3, 29/2 (Obr. Koźmin, AM-1) Joanna Jakiel 1189
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/18; obr. 0014 Porajów) Maria Kozłowska 1259
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/3 i 119/4; obr. 0014 Porajów) Maria Kozłowska 1240
Budowa domu jednorodzinnego w Jerzmankach, na dz. nr 125/4 (Obr.V, AM-2) gm. Zgorzelec Redakcja 1606