Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Odbudowa domu jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego, Dz. nr 228, Białogórze Maria Kozłowska 875
Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Osiek Łużycki, gm. Zgorzelec - dz. nr 411, 412, 565/1 ( Obr. Osiek Łużycki, AM-1) Joanna Jakiel 927
rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. pokrzywnik, gm. Zgorzelec, dz. nr 55/1, 95/1, 96/3 ( Obr. Pokrzywnik, AM-1) Joanna Jakiel 848
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec Maria Kozłowska 761
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcuna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec) Joanna Jakiel 848
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki Maria Kozłowska 934
Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1021
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelec na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 976
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 859
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1127