Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Koźlicach -dz. nr 58/6,Obr.Kozlice,AM-1 Edyta Pietrzak 1128
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej- adaptacja w Jędrzychowicach Dz. nr 390/18 ( Obr. IV, AM-2) Gm. Zgorzelec Halina Zagajewska 1029
Rozbudowa Monika Denisiuk 1136
Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego mieszkalnego w Porajowie Dz. nr 120/16 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 1049
Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami w Zgorzelcu Dz. nr 36/28; 36/32; 36/3; 85 ( Obr. XII, AM-1) gm. Zgorzelec (2) Maria Kozłowska 1053
Budowa linii kablowej nn od PT-80508 w kierunku ul. Niepodległości w Zawidowie Dz. nr 540/8; 540/10; 540/20; 553/1; 562 ( Obr. I , AM-9) gm. Zawidów Edyta Pietrzak 1084
Budowa linii kablowej nn od istniejącego ZK4a-2P w kierunku ul. Okólnej w Zgorzelcu Dz. nr 2/314 ( Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Edyta Pietrzak 1185
Budowa sieci sanitarnej w ul. Cynamonowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w końcówce ul. Zielnej w Zgorzelcu Edyta Pietrzak 1211
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 z przyłączami PCV 160 do studzienek DN 315 w Zgorzelcu Edyta Pietrzak 1106
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości przy ul. Zielnej w Zgorzelcu Edyta Pietrzak 1056