Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości przy ul. Zielnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 873
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do granic nieruchomości przy ul. Leśnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 865
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 11/12, Bogatynia III, AM-7 - I. i J. Medyccy Maria Kozłowska 914
Odbudowa domu jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego, Dz. nr 228, Białogórze Maria Kozłowska 933
Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Osiek Łużycki, gm. Zgorzelec - dz. nr 411, 412, 565/1 ( Obr. Osiek Łużycki, AM-1) Joanna Jakiel 975
rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. pokrzywnik, gm. Zgorzelec, dz. nr 55/1, 95/1, 96/3 ( Obr. Pokrzywnik, AM-1) Joanna Jakiel 902
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec Maria Kozłowska 813
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcuna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec) Joanna Jakiel 900
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki Maria Kozłowska 984
Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1076