Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa rurociągu podziemnego wody surowej DN 600 o długości ok. 87 m wykonywanego metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego Dz. nr 135/15; 118/53; 118/48 ( Obr. Trzciniec) gm. Bogatynia Joanna Jakiel 653
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Koźlicach Dz.nr45/16 ( Obr. Koźlice) gm. Zgorzelec Aleksandra Kołodyńska 860
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu; dz. nr 2/491 (Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Damian Ryż 755
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruch. Ul.A.Ujazdowska w Zgorzelcu (od istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2/472 do studni na skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.Francuską) - 2/472, 2/346, 2/313, 2/539, 2/31 Joanna Jakiel 607
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruch. Ul.A.Ujazdowska w Zgorzelcu (od istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2/472 do studni na skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.Francuską) - 2/472, 2/346, 2/313, 2/539, 2/31 Joanna Jakiel 564
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu dz. ewid. nr 2/493 (Obr. X, AM-5), gm. Zgorzelec Damian Ryż 744
Budowa sieci wodociągowej -dz. nr 28, 269/204, 271/205 itp. (Obr. Węgliniec, AM-1,2) - dz .nr 2095/3, 2093, 2086 (Obr. Czerwona Woda, AM-1,2) Joanna Jakiel 679
Budowa sieci wodociągowej -dz. nr 28, 269/204, 271/205, 274/206 itp. (Obr. Węgliniec, AM,-1,2) - dz. nr 208/2566, 186/2549, 186/2651 (Czerwona Woda, AM-1, 2) - dz. nr 166/1169, 1170 (Obr. Stary Węgliniec, AM-4) Joanna Jakiel 599
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Dz. nr 21/12; 21/11; 21/65; 21/21 (Obr. IX, AM-1) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 663
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki, podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Bogatyni Dz. nr 27/185 ( Obr. II, AM-14) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 753