Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4 Aleksandra Kołodyńska 943
Przebudowa linii kablowych NN – obwody NN z PT -73634 ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Różyckiego w Bogatyni Obr. II, dz nr 29/36,29/43,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50, 51/2,63/3,63/28,63/30,63/32,63/35,63/38,63/59,63/62,63 Edyta Pietrzak 837
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Wilka na dz nr 132/1,124,133, AM-2, Obr. XV Edyta Pietrzak 976
przebudowa linii elektroenergetycznej poniżej 1kV , budowa linii elektroenergetycznej poniżej 1 kV w ramach zadania " modernizacja sieci napowietrznej nN Żarska Więś obwody nN PT-70608, PT-70609, PT-70606 Edyta Pietrzak 1003
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, Na dz. nr 12/6 (Obr. Bogatynia III, AM-12) Agnieszka Brdys 1166
Rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, dz. nr 88, 56 ( Obr. VII ) Edyta Pietrzak 1034
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 120/13 (Obr. Porajów, AM-1) Agnieszka Brdys 1406
Budowa linii kablowej nn od PT – 70108 do ZK-3 przy bud. Nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11, 8/11,8/8 AM-2, Obr. IV Edyta Pietrzak 936
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Koźlice na działce nr 45/27 (arkusz mapy: 1, obręb ewidencyjny: 0007, Koźlice, jednostka ewidencyjna: 022507_2, Zgorzelec) Monika Denisiuk 885
Budowa nowego budynku na dz nr 172/5, Obr. Żarska Wieś Monika Wołodźko 1036