Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz nr 174/2, Obr. Jasna Góra Agnieszka Brdys 864
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Strzelnie na dz nr 227, Obr. VIII Joanna Jakiel 868
Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu na dz nr 13/24,15/5,20/2,73/4, ObRozbudowa oświetlenia drogowego w Starym Węglińcu na dz nr 122/2, 122/3, 122/4 Joanna Jakiel 905
Oświetlenie drogi wewnętrznej przy ul. Struga w Zgorzelcu na dz nr 13/24,15/5,20/2,73/4, Obr. IV Joanna Jakiel 764
Budowa sieci napowietrzno – kablowej oświetlenia drogowego w m. Podgórze – Sulików na dz nr 39/3,39/2,39/1,6/1,6/2,767 AM-2 , Obr. XI Joanna Jakiel 749
Budowa linii kablowej od PT – 70108 do ZK -3 przy bud. nr 12 ul. Wyspiańskiego w Zgorzelcu na dz nr 9/11,8/11,8/8 AM-2, Obr. IV Joanna Jakiel 764
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji sanitarnej , budowa podziemnej przepompowni ścieków w studni wraz z wewnętrznym zasilaniem energetycznym oraz budowa przyłącza wodociągowego do przepompowni ścieków w ramach opracowania po Joanna Jakiel 702
Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn -dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn Joanna Jakiel 717
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 36/28 (Obr. Bogatynia I, AM-5) Agnieszka Brdys 758
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na dz nr 424, Obr. Jerzmanki Aleksandra Kołodyńska 781