Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tylice, dz. nr 17/7, 17/10, 262, 17/9, 17/11, 17/12, 17/13, 17/14, 17/15, 17/16, 17/17 ( Obr. Tylice, AM-1) Joanna Jakiel 240
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, dz. nr 457 ( Obr. Radzimów) Joanna Jakiel 261
rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej , dz. nr 257, 2 (Obr. Jedrzychowice, AM-2) Joanna Jakiel 266
przebudowa z rozbudowa budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Wspólnej 13 na dz. nr 9 Agnieszka Brdys 344
budowie osiedlowe sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Traugutta nr 6, 7, 15, 16, 17, 82, 85, 86A, 87, 88 w Zgorzelcu , działki ewidencyjne nr 22, 23, 25, 31, 34, 37, 129 (obręb ewid. 022502_1.0006 VI, Joanna Jakiel 270
Przebudowa budynku mieszkalnego Magdalena Rebiger 342
budowa wewnętrznej linii zasilajacej istniejacy budynek magazynowy w Pieńsku Joanna Jakiel 347
budowa sieci wod -kan w Zgorzelcu przy ul. Promiennej Joanna Jakiel 372
Budowa sieci wod -kan do zespołu budynkow jednorodzinnych w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej, dz. nr 14, 15/6, 15/17 ( Obr. ewid 022502_1.0001, I, AM-6) Joanna Jakiel 335
budowa oświetlenia ulicznego w Zgorzelcu przy ul. Widok ( Widok – Reymonta-Rzeczki Górne) działki ewidencyjne nr 17/3, 23/3 (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-2) działki ewidencyjne nr 36, 37, 38/2, 1 (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-3) działki ewiden Joanna Jakiel 345