Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 36/2015
2 Data złożenia wniosku 30.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w rejonie hali sportowej i wielospecjalist. szpitala przy ul.Lubanska w Zgorzelcu

-dz. nr 1, 5/10, 7, 1 (Obr.V, II, II, AM-1, 7, 6)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne            przyjęto 17.11.2015