Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni

1 Numer rejestru 35/2015
2 Data złożenia wniosku 23.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Grzegorz i Anna Hryszkiewicz
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatynia  Dz. nr 27/165, Bogatynia II
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjęto 04.12.2015 r.
7 Inne