Budowa sieci wodno- kanalizac. przy ul. Słoneczna w Zgorzelcu -dz. nr 10/2, 10/9, 41/2, 42/3, (Obr.IX,AM-4)

Kategoria: Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
Opublikowano: wtorek, 20, październik 2015 13:50
Edyta Pietrzak
Odsłony: 1004
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
 
Numer rejestru 30/2015
2 Data złożenia wniosku 13.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Kociełowicz Grażyna- „TECH BUD”

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodno- kanalizac. przy ul. Słoneczna w Zgorzelcu -dz. nr 10/2, 10/9, 41/2, 42/3, (Obr.IX,AM-4)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 09.11.2015