Budowa sieci wod-kan. Ul.Srebrzysta w Zgorzelcu -dz. nr 42/4, Obr.IX,AM-4

 
Numer rejestru 29/2015
2 Data złożenia wniosku 13.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Barbara Ochel
4 Adres i opis projektowanego obiektu

 budowa sieci wod-kan. ul.Srebrzysta w Zgorzelcu

-dz. nr 42/4,  Obr.IX,AM-4

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 12.11.2015