Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec

Kategoria: Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
Opublikowano: środa, 12, sierpień 2015 12:46
Maria Kozłowska
Odsłony: 1001
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
1 Numer rejestru 11/2015
2 Data złożenia wniosku 10.08.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PGE  GiEK S.A, Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec

 

5 Data wniesienia sprzeciwu 29 września 2015 r
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne