Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki

1 Numer rejestru 5/2015
2 Data złożenia wniosku 09.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Agnieszka i Marian Traczyk
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego Dz. 162/2. Obr. Osiek Łużycki   

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne wniosek wycofano na prośbę wnioskodawcy