budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych, dz. nr 185/2, 185/3, 29/2 (Obr. Koźmin, AM-1)

1 Numer rejestru 4/2015
2 Data złożenia wniosku 07.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Katarzyna i Rafał Rozentreter
4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Koźminie, gm Zgorzelec, dz. nr 185/2, 185/3, 29/2 (Obr. Koźmin, AM-1)    
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 04.08.2015