Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/18; obr. 0014 Porajów)

 

1 Numer rejestru 3/2015
2 Data złożenia wniosku 02.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Marzena i Wiesław Zawadzcy
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/18; obr. 0014 Porajów) gm. Bogatynia      
5 Data wniesienia sprzeciwu                               -
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjęto w dniu 28 lipca 2015 r.
7 Inne