Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/3 i 119/4; obr. 0014 Porajów)

1 Numer rejestru 2/2015
2 Data złożenia wniosku 02.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Emilia Kosiarska
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z podziemną linia kablową elektroenergetyczną (dz. ewid. nr 119/3
i 119/4; obr. 0014 Porajów) gm. Bogatynia      
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne zgłoszenie przyjęto dnia 06.08.2015