Budowa sieci wodociągowej - Zgorzelec

1

 

Nr rejestru

AB.6740.6.16.2019

2

 

Data złożenia wniosku

7.11.2019 rok

3

 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o.

4

 

Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej, na dz. nr 145 (Obr. 0006,AM-1),  oraz dz. Nr 3, 25/3, 28, 29/4, 29/11, 29/16, 29/22, 29/24, 29/27, 29/39, 29/40, 38/2 (Obr. 0006, AM-2) Zgorzelec

5

 

Data wniesienia sprzeciwu

 

6

 

Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

7

 

Inne