Zgłoszenie budowy z projektem sieci wodociągowej

 

Numer rejestru 14/2019
2 Data złożenia wniosku 29.10.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Karolina i Paweł Bielańscy

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociagowej wraz z przyłączem w Koźlicach, na dz. nr 2/5, 238 (Obr. Koźlice, AM-2).
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne  
  Numer rejestru 329/2019
2 Data złożenia wniosku 25.10.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci wodociagowej w Kościelnej Wsi, na dz. nr 337 (Obr. Koscielna Wieś, AM-2).
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne