budowa odcinka sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi, na dz. nr 337

 

  Numer rejestru 329/2019
2 Data złożenia wniosku 25.10.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa odcinka sieci wodociagowej w Kościelnej Wsi, na dz. nr 337 (Obr. Koscielna Wieś, AM-2).
5 Data wniesienia sprzeciwu 7 listopada 2019 r.
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne