rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu przy ul. Moniuszki 41, dz. 25 (Obr. V,AM-2)

 

Numer rejestru  Zg      .2019
2 Data złożenia wniosku  28.05.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Teresa Jagiełło

ul.Moniuszki 41

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu przy ul. Moniuszki 41, dz. nr 25         ( Obr.V, AM-2)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne