budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Łagowie przy ul. Stawowej, dz. nr 92/21, 90/39 ( Obr. Łagów, AM-1)

 

Numer rejestru  Zgg6.2019
2 Data złożenia wniosku  23.01.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Sabina i Artur Taboła

ul. Konarskiego 6/16

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa przyłącza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Łagowie przy ul. Stawowej, dz. nr 92/21, 90/39 ( Obr. Łagów, AM-1)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne