udowa sieci wod - kan w ramach: uzbrojenie w sieci wod -kan terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu i ul. Jaśminowej w Łagowie

 

Numer rejestru    Zgg3.2019
2 Data złożenia wniosku   22.01.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK "NYSA"S.A

ul.Boh.Getta 1a

Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa sieci wod - kan w ramach: uzbrojenie w sieci wod -kan terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu i ul. Jaśminowej w Łagowie.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu 12.02.2019
7 Inne