budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego i warsztatu w Bogatyni przy ul. pocztowej, dz. nr 13, 12/1, 24, 12/3, 12/4, 14/3, 14/4, 13/2, 7/2, 7/6, 10, 11/6, 11/5, 11/4, 4/3, 6 Obr.II Bogatynia

 

Numer rejestru     Bo2.2019
2 Data złożenia wniosku 12.02.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Tauron Dystrybucja S.A ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa przyłącza kablowego nN dla zasilania domu jednorodzinnego i warsztatu w Bogatyni przy ul. Pocztowej, dz. nr 13, 12/1, 24, 12/3, 12/4, 14/3, 14/4, 13/2, 7/2, 7/6, 10, 11/6, 11/5, 11/4, 4/3, 6       ( Obr. II Bogatynia)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne