budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, dz. nr 4, 5, 6, 7/2, 8/2, 9/2 (obr. II, AM-6)

 

Numer rejestru     Bo44.2018
2 Data złożenia wniosku   06.12.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

ZPEC Sp. zo.o

ul.Groszowa 1

Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, dz. nr 4, 5, 6, 7/2, 8/2, 9/2  (obr. II, AM-6)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne