budowa sieci wod-kan z przyłączami w Zgorzelcu przy ul. Okólnej, etap II, dz. nr 2/557, 2/558, 2/563 (obr. X, AM-5)

Numer rejestru     Bo43.2018
2 Data złożenia wniosku    03.11.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

BUDOTECH Andrzej Zubik

ul.Boh.II AWP 14J/1

Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa sieci wod-kan z przyłączami w Zgorzelcu przy ul. Okólnej, etap II, dz. nr 2/557, 2/558, 2/563 (obr. X, AM-5)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne