budowa odwodnienia drenazem, linii energetycznej do oświetlenia, ogrodzeń na dz. nr 8/14, 8/46 ( obr. Trzciniec, AM-1)oraz remoncie końca toru nr 608 w Bogatyni przy ul. Konrada.

Numer rejestru     Bo41.2018
2 Data złożenia wniosku    20.11.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE GiEK S.A

ul. Węglowa 5

97-400 Bełchatów

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa odwodnienia drenazem, linii energetycznej do oświetlenia, ogrodzeń na dz. nr 8/14, 8/46 ( obr. Trzciniec, AM-1)oraz remoncie końca toru nr 608 w Bogatyni przy        ul. Konrada.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne