budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN w Łagowie, gm. Zgorzelec, dz.nr 120/2, 142, 152, 153 (Obr. Łagów, AM-1)

 

Numer rejestru     Zgg39.2018
2 Data złożenia wniosku    08.11.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32,

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN i nN w Łagowie, gm. Zgorzelec, dz.nr 120/2, 142, 152, 153 (Obr. Łagów, AM-1)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne