przebudowa z rozbudowa budynku mieszkalnego w Bogatyni przy ul. Wspólnej 13 na dz. nr 9

  Numer rejestru     .2018
2 Data złożenia wniosku     05.09.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Kamila Mazur
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Wspólnej 3 w Bogatyni, na dz. nr 9 (Obr. II, AM-6)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne