budowa oświetlenia ulicznego w Zgorzelcu przy ul. Widok ( Widok – Reymonta-Rzeczki Górne) działki ewidencyjne nr 17/3, 23/3 (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-2) działki ewidencyjne nr 36, 37, 38/2, 1 (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-3) działki ewiden

 

  Numer rejestru     21/2018
2 Data złożenia wniosku     22.06.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Miejska Zgorzelec

ul. Domańskiego 7,

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa oświetlenia ulicznego w Zgorzelcu przy ul.Widok   ( Widok – Reymonta-Rzeczki Górne) działki ewidencyjne nr 17/3, 23/3  (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-2) działki ewidencyjne nr 36, 37, 38/2, 1  (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-3)  działki ewidencyjne nr 25/15, 26, 27  (obręb ewid. 022502_1.0012 XII, AM-4) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 29.06.2018