przebudowa linii kablowj nN pomiedzy węzłami WK-18 i Wk-56 i WK-17 w Zgorzelcu przy ul. Mickiewicza i ul. Francuska -Dz. Nr 121, 135, 137/9, 137/1, 138, 178, 179, 137/8, 137/25, 137/24, 137/21, 181, 137/20, 137/19, 183/4, 184/13, 185, 186, 205, 206, 203

  Numer rejestru     19/2018
2 Data złożenia wniosku 07.06.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu

przebudowa linii kablowj nN pomiedzy węzłami WK-18 i Wk-56 i WK-17 w Zgorzelcu przy ul. Mickiewicza i ul. Francuska

-Dz. Nr 121, 135, 137/9, 137/1, 138, 178, 179, 137/8, 137/25, 137/24, 137/21, 181, 137/20, 137/19, 183/4, 184/13, 185, 186, 205, 206, 203/7, 187, 202 (obręb Zgorzelec, AM-1) dz.nr 1 (obręb Zgorzelec Am-2
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne