Budowa sieci wodociągowej Dz.nr 216/4, 216/7, 404/17, 404/21 (obr. 022507_2.0016 Radomierzyce, AM-3

  Numer rejestru 18/2018
2 Data złożenia wniosku 24.05.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PWiK Nysa Sp. zo.o

ul. Boh. Getta 1a

Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej

Dz.nr  216/4, 216/7, 404/17, 404/21 (obr. 022507_2.0016 Radomierzyce, AM-3)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne