Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Zgorzelec ul. Okólna dz.nr 2/303, 2/68, 2/67 Obr X

 

  Numer rejestru 17/2018
2 Data złożenia wniosku 25.05.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Andrzej Zubik

ul. Boh. II AWP 14j/1

Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul.Okólnej w Zgorzelcu

- Dz. Nr 2/303,2/68,2/67 Obr. X, 
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne  
  Numer rejestru 13/2018
2 Data złożenia wniosku 27.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Joanna Tyl

Bielawa Górna

 59-930 Pieńsk

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul. Ruczajowej w Pieńsku

- Dz. Nr 91/15, 172, Obr. V, AM-5
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne