Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej dz. nr 328/2, obr.0010, AM-2 Łagów gm. Zgorzelec

1 Numer rejestru 16/2018
2 Data złożenia wniosku 22.05.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Zubik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej

Dz. nr 328/2 ( Obr. X, AM-2) gm. Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Wycofanie wnoski- 25.05.2018
7 Inne