Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej - Dz. nr 328/19,327, Obr. Łagów, AM-2

 

  Numer rejestru 15/2018
2 Data złożenia wniosku 10.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Andrzej Zubik

ul. Boh.II AWP 14j/1

 59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

- Dz. nr 328/19,327, Obr. Łagów, AM-2
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne