Przebudowa linii napowietrznej na dz nr. 260,262/3,262/4,642/3 Obr. Ręczyn

 

 
  Numer rejestru 7/2018
2 Data złożenia wniosku 03.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Beata  Canakidis – Socik

Ul. Zgorzelecka 36/5

                          Zawidów
4 Adres i opis projektowanego obiektu Przebudowa linii napowietrznej na  dz nr. 260,262/3,262/4,642/3 Obr. Ręczyn
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 09.04.2018