Rozbudowa oświetlenia drogowego Czerwona Woda ul. Czerwionki -dz. 2161 , Obr. 0001 Gmina Węgliniec

  Numer rejestru 66/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa oświetlenia drogowego Czerwona Woda ul. Czerwionki

-dz. 2161 , Obr. 0001 Gmina Węgliniec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 11 stycznia 2018