Rozbudowa Oświetlenia drogowego Piaseczna -dz. 448 , Obr. 0005 Piaseczna

  Numer rejestru 72/2017
2 Data złożenia wniosku 28.12.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Węgliniec

ul. Sikorskiego 3

59-940 Węgliniec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa Oświetlenia drogowego Piaseczna

-dz. 448 , Obr. 0005 Piaseczna
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 11 stycznia 2018