Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociagowej wraz z przyłączem wody do budynku mieszkalnego dz. nr 59/3,60/2,61/3,61/4 obr. III Bogatynia

 

  Numer rejestru 61/2017
2 Data złożenia wniosku 14.11.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Daniel Serafin

ul. Marii Skłodowskiej Curie

59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczerm wody do budynku mieskzlanego

Dz. nr 59/3, 60/2, 61/3,61/4  ( Obr.3 AM-) Bogatynia
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Innev
  Numer rejestru 60/2017
2 Data złożenia wniosku 18.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego

Dz. nr 58, 59, 80  ( Obr.Wolanów, AM-5)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne