- rozbudowa oświetlenia drogowego Dz. 58 ,59 ,80 , Obr. 0001/Wolanów Gmina Bogatynia , AM-5

  Numer rejestru 60/2017
2 Data złożenia wniosku 18.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Gmina Bogatynia

ul. Daszyńskiego 1

59-920 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia drogowego

Dz. nr 58, 59, 80  ( Obr.Wolanów, AM-5)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne