Budowa oświetlenia ulicznego Dz. 330/1, 311, Obr. 0011, Sulików, AM-2

  Numer rejestru 57/2017
2 Data złożenia wniosku 13.10.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa oświetlenia ulicznego

Dz. 330/1, 311, Obr. 0011, Sulików, AM-2
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 14.11.2017