Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 2/46 Zgorzelec

Numer rejestru 286/2017
2 Data złożenia wniosku 19.07.2017
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Ilona i Marcin Stanisławiak

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

Dz. nr 2/46 obr. X AM-5

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne